KONTAKT

logo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

HUFIEC ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1

NIP: 634-019-54-83
Bank Śląski Katowice O/Zawiercie

64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

tel: 570-267-165
e-mail: hufiec@zawiercie.zhp.pl

Gospodarz bazy:
Mieczysław Wnuk, nr tel: 570-267-167

Bazę Kostkowice znajdziesz również na Facebooku!

zhp kostkowice-listwa